Men vi sinh Hồng Hà

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Men vi sinh Hồng Hà

    THÀNH PHẦN: Mẫu sản phẩm men vi sinh Hồng Hà sau khi phân loại cho phép xác định được 91 loài vi sinh vật. Trong đó đa số thuộc giới vi khuẩn – Bacteria (99.5%), 0.5% còn lại thuộc giới vi khuẩn cổ. Ngành Actinobacteria chiếm tỉ lệ lớn nhất trong mẫu với 64%, tiếp…