Hội thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp”

Ngày 3/4, tại TP. Cần Thơ đã khai mạc Hội thảo “Hợp tác công tư phục vụ triển khai Đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội thảo. Hội thảo nhằm xác định vai trò,…

Xem thêm